NAŠE FILOZOFIE

Slovo Indigenous (z angl.) označuje přirozeně žijící kmeny, které se vyskytují na různých místech naší planety. Tito lidé stále žijí ve své přirozenosti - ví, jak porodit dítě, jak o něj pečovat, žijí v přítomnosti a pocitu štěstí s úctou k Matce Zemi, Otci nebi, v úctě ke stařešinům a všem členům kmene.

Naše Centrum by rádo podpořilo přiblížení se k naší přirozenosti a úctě a to v našich českých podmínkách a s našimi možnostmi. Sloganem  a záměrem Centra je proto 'Návrat k prapůvodní přirozenosti'.

Semináři, které pořádáme bychom rádi přispěli k tomu, aby lidé u nás znovu našli vzájemnou úctu, život ve společném tvoření, ve vzájemné podpoře a míru.

KOLEČKA A SLUNCE

Na úvodní straně zvláštně rotují nějaká kolečka. Důvodem není jen vizuální efekt, ale také vyjádření čehosi, co je stále kolem nás...
V našem životě se pořád něco hýbe, mění a ač to vypadá, že vše je pořád stejné, pokud se na to zaměříme, zjistíme, že život je jenom o změnách... Ale něco zůstává neměnné- že by to Slunce 'uvnitř'? A kdo jsme my? To slunce nebo ta kolečka?

POPIS LOGA OD ILUSTRÁTORKY VĚRY TOMISOVÉ

Když jsem se ladila na obrázek, který by měl představovat logo, symbol Centra Indigenous, viděla jsem střed a z něho 4 směry. Střed prázdný, symbol toho, co se nedá popsat, z čeho vše vzniklo, co je živé a ještě neobsahující dualitu, co je nad protiklady, nad dobrem a zlem, živé Prázdno, božská Jednota, Bytí a z čeho vzniklo všechno projevené.

4 směry jsou 4 světové strany a zároveň všechny směry, 4 živly, z kterých je stvořen projevený svět ve všech dimenzích – 4 tvůrčí elementy, obsahuje v sobě nezjevenou plochu - prostřední kruh - to je pátý faktor, z kterého všechno vychází.

12 znamení zvěrokruhu - Centrum je pro každého - pro každé znamení, pro všechny a po dobu všech 12 měsíců, po celý rok. Dvanáctka symbolizuje projevený viditelný vesmír ve svých 12 základních směrech. I toto číslo v sobě obsahuje prostřední kruh- tedy třinácté číslo. Ke dvanácti měsícům přišel třináctý.
Vždy zde byl obsažen. Kdo je ve středu, obsahuje v sobě všech dvanáct znamení, manifestuje novou kvalitu. 13 měsíců a 13 znamení zvěrokruhu, i to symbolizuje logo.

'Na obrázku vidíme také čísla 4 a 12 nebo-li 3 x 4. Číslo 3 (a jinak i číslo 12), vnímáme jako řídící číslo našeho vesmíru. Je to hmotná, duševní a duchovní rovina.

'Nádherné logo, už když jsem jej viděla prvně a poznala Katku, cítila jsem, že prostě patří k ní. K záměru její duše, k jejím úkolům zde na Zemi. Její cesta není jednoduchá, ale je plná obyčejných lidských darů a radosti. Radosti ze Slunce, radosti z nádherné dcery, která září svou přirozenou radost na všechny kolem, radosti z bytí, radosti z tance, radosti z dobrých lidí, radosti z Božího požehnání... Cítím v tomto logu Cestu radosti a to stejné přeji i malířce, která to do loga dokázala vtělit a nositelce loga v každém čase.
Vážka, která se s radostí řadí mezi přátele těchto dvou úžasných žen...'